mimik

mimiken
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till mimik

Hur används ordet mimik

  • "Missförstånd är vanligare på nätet där inte kroppsspråk, mimik eller tonläge finns med i kommunikationen."
  • "De kunde även vid åtta månaders ålder fortfarande särskilja mellan fransk och engelsk mimik."
  • "– Apan är så väldigt lik människan i sin mimik."
  • "Den franske regissören och manusförfattaren Jean-Stéphane Sauvaire har valt ett effektivt, okommenterat, närmast dokumentärt berättande där handlingen, framförallt i början, förs framåt med fysik och mimik snarare än replik."
  • "Här experimenteras det friskt med dialekter, röster, gestik, mimik och kanske framför allt, med humor."
  • "Något som gjort succé på nätet där många nu delar klippen när de med tecken, mimik och hela kroppen visar vad tävlingsbidragen handlar om."
  • "Hon använder ingen mimik i ansiktet som man ska och de manuella tecken som hon använder utförs på fel sätt."
  • "Men jag får mycket bra respons från publiken, jag tar plats på scenen, säger Keijo som är duktig på mimik."
  • "Genom sin mimik och sitt kroppsspråk kunde han visa att han blivit slagen i ansiktet med knytnävsslag."
  • "De som minns Stefans karriär ser nog många likheter i Melwins mimik inför hoppen."

Diskussion om ordet mimik