linje

[ˈliːnje]
linjen
linjer
linjerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till linje

Hur uttalas ordet linje?

[ˈliːnje]

Hur böjs ordet linje på svenska?

Obestämd singular: linje
Bestämd singular: linjen
Obestämd plural: linjer
Bestämd plural: linjerna

Hur används ordet linje

 • "Vi var övertygade om att regeringen skulle ställa krav på anpassning till samhällets utveckling i detta beslutet men här har man valt att gå helt på försvarets linje vilket för oss är helt ofattbart, säger Anders Nilsson, vd för Blekinge Offshore."
 • "Men tingsrätten går alltså på försvarets linje."
 • "Trots kritiken från länsstyrelsen hoppas kommunalrådet Magnus Larsson ( C ) att regeringen ska gå på deras linje och att kommunen återfår miljökontrollen av storföretagen."
 • "När det gäller förtroendet för Blekinges vårdcentraler blir resultatet i linje med genomsnittet för riket, nio procent av invånarna har lågt förtroende för vårdcentralerna."
 • "Åklagaren går på polisens linje i Michael Wijk-fallet"
 • "Sverigedemokraternas linje att Rumänien och Bulgarien ska lösa problemet var tydlig."
 • "Och högsta instans – Mark- och miljööverdomstolen – går nu på samma linje i en dom som meddelades idag."
 • "Även linje 413 mellan Sölvesborg och Falkvik fick i augusti 2012 timmestrafik måndag-fredag och varannantimmestrafik under helgen."
 • "Varken massage, privata konsertresor, hyrbilar eller representationsluncher låg i linje med Utvecklingsbolagets och kommunens interna regelverk."
 • "I framtiden är konceptet att kursen ska bli till en hel linje."
 • "Vi var övertygade om att regeringen skulle ställa krav på anpassning till samhällets utveckling i detta beslutet men här har man valt att gå helt på försvarets linje vilket för oss är helt ofattbart, säger Anders Nilsson, vd för Blekinge Offshore."
 • "Men tingsrätten går alltså på försvarets linje."
 • "Trots kritiken från länsstyrelsen hoppas kommunalrådet Magnus Larsson ( C ) att regeringen ska gå på deras linje och att kommunen återfår miljökontrollen av storföretagen."
 • "När det gäller förtroendet för Blekinges vårdcentraler blir resultatet i linje med genomsnittet för riket, nio procent av invånarna har lågt förtroende för vårdcentralerna."
 • "Åklagaren går på polisens linje i Michael Wijk-fallet"
 • "Sverigedemokraternas linje att Rumänien och Bulgarien ska lösa problemet var tydlig."
 • "Och högsta instans – Mark- och miljööverdomstolen – går nu på samma linje i en dom som meddelades idag."
 • "Även linje 413 mellan Sölvesborg och Falkvik fick i augusti 2012 timmestrafik måndag-fredag och varannantimmestrafik under helgen."
 • "Varken massage, privata konsertresor, hyrbilar eller representationsluncher låg i linje med Utvecklingsbolagets och kommunens interna regelverk."
 • "I framtiden är konceptet att kursen ska bli till en hel linje."

Rim på linje

Ordet linje har 5 betydelser

 • Inom typografi
 • Inom allmänt
 • Inom politik
 • Inom trafik
 • Inom utbildning
typografi
allmänt
politik
trafik
utbildning

Vad betyder linje inom typografi ?

Figur med utsträckning åt endast ett håll

Översättningar (inom typografi)

Synonymer till linje (inom typografi)

Möjliga synonymer till linje (inom typografi)

Relaterat till linje (inom typografi)

längd

tråd

rakhet

Vanlig betydelse av ordet linje inom allmänt

En markering som utmärker en gräns

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till linje (inom allmänt)

Möjliga synonymer till linje (inom allmänt)

Relaterat till linje (inom allmänt)

ordning

Ordet linje inom politik

Översättningar (inom politik)

Engelska

Synonymer till linje (inom politik)

Möjliga synonymer till linje (inom politik)

Ordet linje inom trafik

Sträcka som trafikeras med allmänna kommunikationer

Översättningar (inom trafik)

Engelska

Synonymer till linje (inom trafik)

Möjliga synonymer till linje (inom trafik)

Ordet linje inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Engelska

Synonymer till linje (inom utbildning)

Möjliga synonymer till linje (inom utbildning)

Diskussion om ordet linje

 • - 2011-12-02

  Fuck off.