handlingsprogram

handlingsprogrammet
handlingsprogram
handlingsprogrammen
Substantiv [t]

Synonymer till handlingsprogram

Hur böjs ordet handlingsprogram på svenska?

Obestämd singular: handlingsprogram
Bestämd singular: handlingsprogrammet
Obestämd plural: handlingsprogram
Bestämd plural: handlingsprogrammen

Hur används ordet handlingsprogram

  • "Bland annat detta ledde till att man tog fram ett handlingsprogram för förbättringar och det har redan gett resultat."
  • "Kommunalrådet Paul Andersson ( M ) menar att kulturförslaget, som är en del i Samstyrets handlingsprogram, är en vägledning för tjänstemännen och inte tänkt att inskränka på konstnärers frihet i kommunen."
  • "I dag presenterar Samstyret i Sölvesborg ( SD, M, KD och SoL-partiet ) sitt handlingsprogram."
  • "Som ett svar på Samstyrets handlingsprogram har Alexandra Melander målat ett provocerande konstverk som hon nu erbjuder kommunen att köpa för 20 000 kronor."
  • "Vid kvällens kommunfullmäktige i Sölvesborg klubbades samstyrets ( SD, M, KD och SoL-partiet ) handlingsprogram, rapporterar"
  • "I Samstyrets handlingsprogram på 220 punkter lyder en av punkterna : ”"
  • "I Samstyrets nya handlingsprogram som presenterades under gårdagen står det i avsnittet som gäller kultur och fritid att :"
  • "På måndagen presenterade Socialdemokraterna i Blekinge sitt sjukvårdspolitiska handlingsprogram för den kommande mandatperioden."
  • "Under mötet ska ett beslut om ett handlingsprogram mot våldsbejakande extremism tas."
  • "– Vi kan inte ta med de unga om vi inte har en mottagarorganisation för det, så nu träffas vi en första gång och ska jobba långsiktigt och fram till 14 maj 2014 ska vi ta fram ett handlingsprogram för hur vi ska jobba med det här, säger Sara Tigerström."

Vad betyder handlingsprogram inom teknik ?

program (plan) för hur man tänker handla (agera)

Möjliga synonymer till handlingsprogram

Diskussion om ordet handlingsprogram