längdgrad

längdgraden
längdgrader
längdgraderna
Substantiv [n]

längdgrad är del av

Hur böjs ordet längdgrad på svenska?

Obestämd singular: längdgrad
Bestämd singular: längdgraden
Obestämd plural: längdgrader
Bestämd plural: längdgraderna

Hur används ordet längdgrad

  • "Kylskåpet, som deltagarna kallar zonen, rundas efter ungefär 100 distansminuters segling med sydvästlig kurs från den längdgrad där poänglinjen är."

Ordet längdgrad inom

Möjliga synonymer till längdgrad

Relaterat till längdgrad

längd

läge

värdering

värld

grad

region

Diskussion om ordet längdgrad