geodet

geodeten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet geodet

  • "– Byn kallar dit en geodet från Lantmäteriet för att fastställa polcirkelns exakta läge."

Vad betyder geodet inom generell ?

person som utför planläggningsmätning, när man mäter in eller sätter ut punkter eller detaljer på marken med hög noggrannhet http://sv.wikipedia.org/wiki/Geodetisk_m%C3%A4tning

Diskussion om ordet geodet