bita

[ˈbìːta]
biter
bet
bitit
Verb

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet bita?

[ˈbìːta]

Hur böjs ordet bita på svenska?

Presens: biter
Preteritum: bet
Supinum: bitit

Vad betyder bita inom generell ?

ta tag i något med tand|tänderna (särskilt för att äta eller attackera)

Möjliga synonymer till bita

Relaterat till bita

anfall

våldsamhet

förtäring

kval

kärvhet

Diskussion om ordet bita

bet

[beːt]
Okänd ordklass

Hur uttalas ordet bet?

[beːt]

Diskussion om ordet bet

bet

bets
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet bet

  • "he did it on a bet"

Ordet bet har 2 betydelser

  • Inom vapen
  • Inom spel
vapen
spel

Ordet bet inom vapen

Översättningar (inom vapen)

Svenska
  • vad  [ spel ]

Möjliga synonymer till bet (inom vapen)

Ordet bet inom spel

the act of gambling

Översättningar (inom spel)

Synonymer till bet (inom spel)

Möjliga synonymer till bet (inom spel)

Diskussion om ordet bet

bet

bet
bet
bet
Verb

Översättningar (inom spel)

Synonymer till bet (inom spel)

Hur används ordet bet

  • "I bet she will be there!"
  • "I bet she's missed the bus."
  • "He regularly goes to the races and bets heavily."
  • "I'm betting on the new horse."

Ordet bet har 2 betydelser

  • Inom textil
  • Inom spel
textil
spel

Vad betyder bet inom textil ?

maintain with or as if with a bet

Översättningar (inom textil)

Synonymer till bet (inom textil)

Möjliga synonymer till bet (inom textil)

Ordet bet inom spel

stake money on the outcome of an issue

Översättningar (inom spel)

Synonymer till bet (inom spel)

Möjliga synonymer till bet (inom spel)

Diskussion om ordet bet