sticka

stickan
stickor
stickorna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till sticka

Hur böjs ordet sticka på svenska?

Obestämd singular: sticka
Bestämd singular: stickan
Obestämd plural: stickor
Bestämd plural: stickorna

Vad betyder sticka inom allmänt ?

liten (vass) träflisa eller liknande

Möjliga synonymer till sticka

Relaterat till sticka

tråd

splittring

smalhet

klädsel

Diskussion om ordet sticka

sticka

sticker
stack
stuckit
Verb

Hur böjs ordet sticka på svenska?

Presens: sticker
Preteritum: stack
Supinum: stuckit

Hur används ordet sticka

  • "Mathilde ran with a sailor"

Ordet sticka har 6 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom sömnad
  • Inom generell
  • Inom spel
  • Inom färg
  • Inom typografi
vardagligt
sömnad
generell
spel
färg
typografi

Vad betyder sticka inom vardagligt ?

liten (vass) träflisa eller liknande

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till sticka (inom vardagligt)

Relaterat till sticka (inom vardagligt)

drivning

vapen

våldsamhet

skärpa

kärvhet

kval

känsel

klädsel

tillverkning

Ordet sticka inom sömnad

Översättningar (inom sömnad)

Engelska
  • knit  [ sömnad ]

Ordet sticka inom generell

Jag stack min gaffel i en saftig bit kyckling

Översättningar (inom generell)

Synonymer till sticka (inom generell)

Uttryck till sticka (inom generell)

Ord i uttryck för sticka (inom generell)

Möjliga synonymer till sticka (inom generell)

Möjliga synonymer till sticka (inom generell)

Möjliga synonymer till sticka (inom generell)

Ordet sticka inom spel

Synonymer till sticka (inom spel)

  • slå [ ålderdomlig ]

Ordet sticka inom färg

Översättningar (inom färg)

Synonymer till sticka (inom färg)

Ordet sticka inom typografi

Synonymer till sticka (inom typografi)

Möjliga synonymer till sticka (inom typografi)

Diskussion om ordet sticka