sticka

stickan
stickor
stickorna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet sticka på svenska?

Obestämd singular: sticka
Bestämd singular: stickan
Obestämd plural: stickor
Bestämd plural: stickorna

Vad betyder sticka inom allmänt ?

liten (vass) träflisa eller liknande

Översättningar

Synonymer till sticka

Möjliga synonymer till sticka

Relaterat till sticka

tråd

splittring

smalhet

klädsel

sticka

sticker
stack
stuckit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet sticka på svenska?

Presens: sticker
Preteritum: stack
Supinum: stuckit

Hur används ordet sticka

 • "Mathilde ran with a sailor"

Ordet sticka har 9 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom sömnad
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom spel
 • Inom generell
 • Inom färg
 • Inom typografi
vardagligt
sömnad
generell
generell
generell
spel
generell
färg
typografi

Vad betyder sticka inom vardagligt ?

liten (vass) träflisa eller liknande

Översättningar

Synonymer till sticka

Möjliga synonymer till sticka

Relaterat till sticka

drivning

vapen

våldsamhet

skärpa

kval

kärvhet

känsel

klädsel

tillverkning

Ordet sticka inom sömnad

Översättningar

Engelska
 • knit  [ sömnad ]

Ordet sticka inom generell

Översättningar

Synonymer till sticka

Möjliga synonymer till sticka

Ordet sticka inom generell

Jag stack min gaffel i en saftig bit kyckling

Översättningar

Synonymer till sticka

Möjliga synonymer till sticka

Ordet sticka inom generell

Översättningar

Synonymer till sticka

Möjliga synonymer till sticka

Ordet sticka inom spel

Synonymer till sticka

 • slå [ ålderdomlig ]

Ordet sticka inom generell

Ordet sticka inom färg

Översättningar

Synonymer till sticka

Ordet sticka inom typografi

Synonymer till sticka

Möjliga synonymer till sticka