riva

[riːva]
river
rev
rivit
Verb

Synonymer till riva

Hur uttalas ordet riva?

[riːva]

Hur böjs ordet riva på svenska?

Presens: river
Preteritum: rev
Supinum: rivit

Hur används ordet riva

 • "När poliserna inte fick svar, rekvirerades ett fordon för att riva väggarna."
 • "GP har tidigare rapporterat om att trafikverket beslutat att riva Sävenäs koloniområde för att få tillgång till marken som de äger."
 • "Arkadspelet Fixar Felix Jr håller ställningarna i spelhallen men efter 30 år börjar Ralf tröttna på att röja och riva så att Felix kan återställa och bli hjälte."
 • "Rent juridiskt har Trafikverket rätt att vräka kolonisterna och riva deras hus."
 • "– Från början var det tänkt att man skulle riva en vägg i Scandinavium för att få plats med löparbanorna."
 • "Ibland har man byggt någonting för att senare riva bort det igen."
 • "Fastighetsägaren vill riva, men tills vidare ska nu magasinen stå kvar i väntan på en eventuell överklagan till nästa instans."
 • "När kommunen ville riva upp avtalen, hotade Västersjöns Integration AB med skadestånd och kommunen backade."
 • "Socialdemokraterna vill riva upp beslutet om att lägga ner den kommunala bowlinghallen och i stället rusta upp den."
 • "Vill riva upp avtalet"
 • "Nu vill Ronneby kommun att fallet prövas i hovrätten och att man där ska riva upp kravet på 36 lindar."
 • "– Det gula huset är ett av de få trähus som finns kvar sedan 1800-talet och är en del av riksintresset och i världsarvet i Karlskrona och därför anser vi att det är olämpligt att riva huset, säger Lars Olsson, på avdelningen samhällsplanering på länsstyrelsen."
 • "Enligt myndigheten så har byggnaderna så stort lokalhistoriskt värde att fastighetsägarens önskemål om att riva får stå tillbaka för allmänhetens intressen."
 • "Moderaterna presenterade under mötet ett alternativt förslag, som gick ut på att riva en av byggnaderna."
 • "Han utesluter inte att föreningen kan tvingas riva hela eller delar av den nya byggnaden."
 • "Enligt myndigheten så har byggnaderna så stort lokalhistoriskt värde att fastighetsägarens önskemål om att riva får stå tillbaka för allmänhetens intressen."

Vad betyder riva inom data ?

en art ''(Asperugo procumbens)'' inom växtfamiljen strävbladiga växter (Boraginaceae); individ av arten paddfot

Relaterat till riva

våldsamhet

ansträngning

utdrivning

grynighet

friktion

ont

kval

förstörelse

omvälvning

Diskussion om ordet riva

 • Melonica - 2010-06-11

  splittrad, kluven, sönderskuren

 • - 2012-01-10

  Det borde vara skillnad på riven mat och riven av något annat. Man säger grated cheese, inte clawed cheese/likande.

 • - 2013-09-25

  klöste