förstöra

förstör
förstörde
förstört
Verb

Hur böjs ordet förstöra på svenska?

Presens: förstör
Preteritum: förstörde
Supinum: förstört

Hur används ordet förstöra

 • "De gamla manuskripten förstördes av elden"
 • "Han är övertygad om att de försökte förstöra bevismaterial."
 • "Det känns som en ynnest att få vara med att förvalta ett sådant här hus, det är ett ansvar att vårda och inte förstöra det."
 • "Kindermund ( Insel ) eller Barnamun, heter boken som berättar om hur en berömd far kan förstöra ett barn under fjorton år med äckel, ångest och kompensatoriska inköpsturnéer."
 • "Hans vanrykte som historieförstörare är i alla fall överdrivet av det enkla skälet att han inte fick tillfälle att förstöra så mycket."
 • "Men det är ett ansvar att förvalta och vårda huset och inte förstöra det, ” säger Gunilla Krantz."
 • "Problemet är bara att elake Måns förstås också ska ställa upp i tävlingen och vill inget hellre än att bli en stor kändis och förstöra för Pelle."
 • "Citron ... det är trots allt en gåva till världen som knappast går att förstöra."
 • "Problemet är bara att elake Måns förstås också ska ställa upp i tävlingen och vill inget hellre än att bli en stor kändis och förstöra för Pelle."
 • "Välarvoderade ledamöter vågar inte förstöra den goda stämningen."
 • "Jag kan inte se hur det skulle kunna gå överstyr och att det skulle komma in en virrpanna och förstöra en förening."
 • "Peter förstörde den värdefulla vasen"

Ordet förstöra har 6 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom vardagligt
 • Inom botanik
 • Inom medicin
 • Inom skogsbruk
 • Inom generell
bildligt
vardagligt
botanik
medicin
skogsbruk
generell

Vad betyder förstöra inom bildligt ?

ha sönder något, göra så att något blir trasigt och inte ser ut eller fungerar som avsett

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till förstöra (inom bildligt)

Möjliga synonymer till förstöra (inom bildligt)

Vanlig betydelse av ordet förstöra inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till förstöra (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till förstöra (inom vardagligt)

Vanlig betydelse av ordet förstöra inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till förstöra (inom botanik)

Möjliga synonymer till förstöra (inom botanik)

Vanlig betydelse av ordet förstöra inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till förstöra (inom medicin)

Möjliga synonymer till förstöra (inom medicin)

Ovanlig betydelse av ordet förstöra inom skogsbruk

Synonymer till förstöra (inom skogsbruk)

Möjliga synonymer till förstöra (inom skogsbruk)

Ordet förstöra inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till förstöra (inom generell)

Möjliga synonymer till förstöra (inom generell)

Diskussion om ordet förstöra