bortspola

Verb

Relaterat till bortspola

rörelse

utplåning

hastighet

förlust

konkavitet

splittring

lägesförändring

omvälvning

Diskussion om ordet bortspola