bortriva

Verb

Relaterat till bortriva

förlust

tillbakagång

fråndragning

splittring

Diskussion om ordet bortriva