undandraga

Verb

Synonymer till undandraga

Möjliga synonymer till undandraga

Relaterat till undandraga

ovillighet

besittningstagande

förlust

inskränkning

förbud

fråndragning

tillbakagång

utdrivning