avböja

avböjer
avböjde
avböjt
Verb

Översättningar

Motsats till avböja

Synonymer till avböja

Hur böjs ordet avböja på svenska?

Presens: avböjer
Preteritum: avböjde
Supinum: avböjt

Hur används ordet avböja

 • "Hon avböjde mitt erbjudande"
 • "Det kan då också saknas dokumentation om samtal med patient och anhöriga där patient eventuellt valt att avböja livsuppehållande sjukhusvård, enligt Roger Larsson."
 • "Varje psykolog medger att dom i snitt under ett år fått avböja att behandla ett tiotal personer."
 • "Så jag fick söka upp lagledarna och avböja."
 • "När SVT tidigare försökt att få en kommentar från ansvarig på kommunen har man valt att avböja eftersom förhandlingar pågår med facket."
 • "Vi har då valmöjlighet att avböja det eller acceptera det beroende på vad vi gör då, just för stunden, säger Gabriell."
 • "Han tänker hädanefter avböja uppdrag för intagna på förvaret, för att bara ha telefonkontakt ser han inte som ett alternativ – det strider mot god advokatsed."
 • "I det åttonde fallet har personen valt att avböja kontakt med den svenska ambassaden, vilket gör att UD saknar information om dennes rättsprocess."
 • "Det här har fått länsstyrelsen i Karlstad att i dag avböja att kommentera avslöjandena."
 • "Försäkringskassan uppskattar att var fjärde sjukskriven av de omkring 16.000 som utförsäkras vid årsskiftet kommer att avböja att delta i Arbetsförmedlingens introduktionsprogram, rapporterar Ekot."
 • "- Är det en större gåva ska man som lärare vara lite försiktig och avböja med hänsyn till hur det kan uppfattas utifrån, säger han."
 • "Det kan då också saknas dokumentation om samtal med patient och anhöriga där patient eventuellt valt att avböja livsuppehållande sjukhusvård, enligt Roger Larsson."
 • "Varje psykolog medger att dom i snitt under ett år fått avböja att behandla ett tiotal personer."
 • "Så jag fick söka upp lagledarna och avböja."
 • "När SVT tidigare försökt att få en kommentar från ansvarig på kommunen har man valt att avböja eftersom förhandlingar pågår med facket."
 • "Vi har då valmöjlighet att avböja det eller acceptera det beroende på vad vi gör då, just för stunden, säger Gabriell."
 • "Han tänker hädanefter avböja uppdrag för intagna på förvaret, för att bara ha telefonkontakt ser han inte som ett alternativ – det strider mot god advokatsed."
 • "I det åttonde fallet har personen valt att avböja kontakt med den svenska ambassaden, vilket gör att UD saknar information om dennes rättsprocess."
 • "Det här har fått länsstyrelsen i Karlstad att i dag avböja att kommentera avslöjandena."
 • "Försäkringskassan uppskattar att var fjärde sjukskriven av de omkring 16.000 som utförsäkras vid årsskiftet kommer att avböja att delta i Arbetsförmedlingens introduktionsprogram, rapporterar Ekot."
 • "- Är det en större gåva ska man som lärare vara lite försiktig och avböja med hänsyn till hur det kan uppfattas utifrån, säger han."

Vad betyder avböja inom vardagligt ?

tacka nej till ett erbjudande

Relaterat till avböja

avslag

ovillighet

förkastelse

förnekelse

hinder

avskildhet

Diskussion om ordet avböja