avslå

avslår
avslog
avslagit
Verb

Översättningar

Motsats till avslå

Hur böjs ordet avslå på svenska?

Presens: avslår
Preteritum: avslog
Supinum: avslagit

Hur används ordet avslå

  • "Alla partier, utom moderaterna, var överens om att avslå ansökan."
  • "Men det måste ju vara upp till länsstyrelsen att först få ta ställning till frågan och i så fall avslå ett förslag."
  • "Kommunstyrelsen beslutade på tisdagen att avslå ansökan från Olofströms IK om en miljon kronor i extra anslag."
  • "Men förvaltningsrätten valde i dag att avslå överklagandet."
  • "– Jag kommer yrka på att avslå deras ansökan."
  • "Därför beslutar de att avslå hans asylansökan."
  • "Visserligen kan en kommun införa tillståndsplikt när det gäller ormar men efter att frågan utretts har kommunen beslutat att avslå förslaget, uppger Blekinge Läns Tidning."
  • "Kvinnan överklagade Kriminalvårdens beslut till Förvaltningsrätten som beslutade att avslå överklagan."
  • "Och nämndens arbetsutskott har redan föreslagit nämnden att avslå ansökan."
  • "Och förslaget till politikerna är att säga nej och avslå motionen."

Vad betyder avslå inom vardagligt ?

neka vad som har begära|begärts eller önskats formellt

Relaterat till avslå

ovillighet

förnekelse

förkastelse

avslag

avskildhet

domstolsförhandling

bortstötning

domslut

motstånd

försvar

oenighet

Diskussion om ordet avslå