utrusta

utrustar
utrustade
utrustat
Verb

Synonymer till utrusta

Hur böjs ordet utrusta på svenska?

Presens: utrustar
Preteritum: utrustade
Supinum: utrustat

Vad betyder utrusta inom spel ?

förse med vad som erfordras

Relaterat till utrusta

klädsel

reglering

vapen

krigföring

anskaffning

förberedelse

bortgivande

fullständighet

försvar

förmåga

förråd

Diskussion om ordet utrusta