anvisa

anvisar
anvisade
anvisat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till anvisa

Hur böjs ordet anvisa på svenska?

Presens: anvisar
Preteritum: anvisade
Supinum: anvisat

Hur används ordet anvisa

 • "Att det blir just Ale Exploatering som får köpa marken grundar sig i ett gammalt avtal från 1990-talet om att kommunen ska anvisa bolaget mark för 450 bostäder i Nödinge."
 • "Att det blir just Ale Exploatering som får köpa marken grundar sig i ett gammalt avtal från 1990-talet om att kommunen ska anvisa bolaget mark för 450 bostäder i Nödinge."
 • "Att det blir just Ale Exploatering som får köpa marken grundar sig i ett gammalt avtal från 1990-talet om att kommunen ska anvisa bolaget mark för 450 bostäder i Nödinge."
 • "Just nu är en lagändring på remiss i lagrådet där det föreslås att Migrationsverket ska kunna anvisa asylsökande ensamkommande barn till kommunerna även om det saknas en överenskommelse."
 • "Transportstyrelsen har försökt lösa frågan genom att anvisa förslag på enklare lösningar eller samarbeten med större hamnar."
 • "I korthet innebär det att det blir lättare för Migrationsverket att anvisa asylsökande ensamkommande barn, både till kommuner som har och till kommuner som inte har någon överenskommelse om mottagande."
 • "Migrationsverket att anvisa dessa barn till fler kommuner."
 • "I korthet innebär det att det blir lättare för Migrationsverket att anvisa asylsökande ensamkommande barn, både till kommuner som har och till kommuner som inte har någon överenskommelse om mottagande."
 • "Migrationsverket att anvisa dessa barn till fler kommuner."
 • "Det var i samband med att en av miljöförbundets anställda skulle anvisa en gravplats åt hästen som historien blev känd."
 • "Det var i samband med att en av miljöförbundets anställda skulle anvisa en gravplats åt hästen som historien blev känd."
 • "När kommunernas socialtjänster omhändertar unga eller personer med missbruk för att ge dem tvångsvård är det SIS, Statens institutionsstyrelse, som omedelbart ska anvisa en plats till något av sina 35 boenden i landet."
 • "– Även om SKR har aktiverat krislägesavtalet är det viktigt att framhålla att det är Region Dalarna som avgör om och i så fall när vi ska anvisa personal att arbeta utifrån krislägesavtalet, säger Jenni Forselius, tf förhandlingschef inom Region Dalarna, i ett pressmeddelande."
 • "Kommunen måste sluta med att anvisa till strandparkering via bland annat hemsida och skyltar."
 • "Mark- och miljödomstolen förbjuder kommunen att anvisa parkering på stranden."
 • "Kommunen måste sluta med att anvisa till strandparkering via bland annat hemsida och skyltar."
 • "med vars hjälp man kan anvisa besökare till de parkeringsplatser"
 • "– De kommer att registreras på Migrationsverket och sen är det dem som kommer anvisa dem till de kommuner de ska till."
 • "Arbetsgruppen vill också se till att alla kommuner verkligen använder sig av möjligheten att ställa motkrav, till exempel genom att Arbetsförmedlingen får möjlighet att anvisa lediga jobb till socialbidragstagare."
 • "Färre nyanlända fick jobb efter att Arbetsförmedlingen förra året slutade anvisa nya extratjänster."

Ordet anvisa har 2 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom bildligt
ekonomi
bildligt

Vad betyder anvisa inom ekonomi ?

ge upplysning om eller påvisa något

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till anvisa (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till anvisa (inom ekonomi)

Ordet anvisa inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Engelska

Synonymer till anvisa (inom bildligt)

Möjliga synonymer till anvisa (inom bildligt)

Diskussion om ordet anvisa