föreskriva

föreskriver
föreskrev
föreskrivit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet föreskriva på svenska?

Presens: föreskriver
Preteritum: föreskrev
Supinum: föreskrivit

Hur används ordet föreskriva

 • "Det gör vi genom att föreskriva och rekommendera ett arbetssätt för hur man ska, eller bör, jobba med de här frågorna, säger Marit Birk."
 • "Är det inte på tiden att demokratisera slottsteatern genom att föreskriva att Riksdagen förordnar någon av släkten Bernadotte att vara konung under ett bestämt antal år?"
 • "Det gör vi genom att föreskriva och rekommendera ett arbetssätt för hur man ska, eller bör, jobba med de här frågorna, säger Marit Birk."
 • "– Vi ska ju inte tycka, vi ska inte föreskriva politik."
 • "C föreskriva"
 • "C föreskriva"
 • "Lagen ska föreskriva när sådan organbevarande behandling får sättas in — och vad behandlingen ska omfatta."
 • "” För att skydda utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter och tillförsäkra vetenskapen och undervisningen djur av sådana arter får regeringen föreskriva att vilt som omhändertas, påträffas dött eller dödas skall tillfalla staten. ”"
 • "Det går inte riktigt att föreskriva alla saker som kan dyka upp i ett uppdrag, men jag tycker det här är graverande."
 • "Man kan alltså inte föreskriva villkor som gör att verksamheten blir omöjlig att bedriva."
 • "Lagen ska föreskriva när sådan organbevarande behandling får sättas in — och vad behandlingen ska omfatta."
 • "” För att skydda utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter och tillförsäkra vetenskapen och undervisningen djur av sådana arter får regeringen föreskriva att vilt som omhändertas, påträffas dött eller dödas skall tillfalla staten. ”"
 • "Det går inte riktigt att föreskriva alla saker som kan dyka upp i ett uppdrag, men jag tycker det här är graverande."
 • "Man kan alltså inte föreskriva villkor som gör att verksamheten blir omöjlig att bedriva."
 • "Man kan alltså inte föreskriva villkor som gör verksamheten omöjlig att bedriva."
 • "- Patienten kommer till exempel i vårdcentralen och träffar vårdpersonal som får föreskriva fysisk aktivitet om de har kunskap om patientens hälsostatus och vilken aktivitet som kan vara lämplig, säger Lena Kallings."
 • "Parterna hävdar i sin stämning att Casa borde upptäckt felet vid tillverkningen och att företaget även efter leverans haft möjlighet att föreskriva sådana underhålls- och inspektionsrutiner så att säkerhetsbristen kunnat upptäckas."
 • "I beslutet skriver Miljödomstolen att den är medveten om att inte heller regeringen kan föreskriva OKG villkor om insatsstyrka enligt miljöbalken i enlighet med domstolens uppfattning."
 • "– Om vi till exempel behöver föreskriva antibiotika krävs det i de flesta fall någon form av provtagning."
 • "Du kan inte skriva ut ett recept i den fysiska vården om du inte har gjort en utredning på patienten och kan du inte göra en utredning på patienten digitalt ska du absolut inte föreskriva varken narkotikaklassade preparat eller antibiotika."

Rim på föreskriva

Vad betyder föreskriva inom lingvistik ?

bestämma, besluta, utfärda regel|regler (föreskrifter, lagar, förordningar)

Möjliga synonymer till föreskriva

Relaterat till föreskriva

motiv

ledning

myndighet

förberedelse

befallning

laglighet

Diskussion om ordet föreskriva