angiva

anger
Verb

Synonymer till angiva

Hur böjs ordet angiva på svenska?

Presens: anger

Hur används ordet angiva

 • "Han angav som skäl för att han avgick från posten att..."
 • "Han angav att han arbetade vid Bagargatan 221"
 • "Du arbetar bara timmarna som anges i ditt anställningsavtal"
 • "Det anger noggrant systemets begränsningar"
 • "Var god ange om ni är intresserad att bli..."
 • "Ange honom till polisen"
 • "med mindre annat anges"
 • "Han angav i brevet att"
 • "Han angav ett skäl"
 • "Ange en tid för mötet"
 • "Du måste ange gränserna för den världen som kan utforskas"
 • "Han angav henne till polisen"
 • "ange priset"
 • "ange trycket ovan"
 • "ange takten"

Ordet angiva har 9 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom polisväsende
 • Inom generell
 • Inom bildligt
 • Inom musik
 • Inom slang
 • Inom allmänt
 • Inom slang
 • Inom litteratur
ekonomi
polisväsende
generell
bildligt
musik
slang
allmänt
slang
litteratur

Vad betyder angiva inom ekonomi ?

upplysa om

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till angiva (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till angiva (inom ekonomi)

Ordet angiva inom polisväsende

anmäla till myndighet

Översättningar (inom polisväsende)

Möjliga synonymer till angiva (inom polisväsende)

 • ange [ polisväsende ]

Ordet angiva inom generell

närmare ange

visa

i sällskap

Översättningar (inom generell)

Synonymer till angiva (inom generell)

Möjliga synonymer till angiva (inom generell)

Möjliga synonymer till angiva (inom generell)

Möjliga synonymer till angiva (inom generell)

Ordet angiva inom bildligt

omnämna, utsätta i skrift

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till angiva (inom bildligt)

Ordet angiva inom musik

Översättningar (inom musik)

Möjliga synonymer till angiva (inom musik)

Ordet angiva inom slang

bestämma

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till angiva (inom slang)

Ordet angiva inom allmänt

ange tydligt

Synonymer till angiva (inom allmänt)

Möjliga synonymer till angiva (inom allmänt)

Ordet angiva inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till angiva (inom slang)

Möjliga synonymer till angiva (inom slang)

Ordet angiva inom litteratur

Översättningar (inom litteratur)

Synonymer till angiva (inom litteratur)

Möjliga synonymer till angiva (inom litteratur)

Diskussion om ordet angiva