klarlägga

klarlägger

klarlade

klarlagt

klarlägg

Verb