redogöra

redogör
redogjorde
redogjort
Verb

Översättningar

Synonymer till redogöra

Hur böjs ordet redogöra på svenska?

Presens: redogör
Preteritum: redogjorde
Supinum: redogjort

Hur används ordet redogöra

 • "– Det ska jag också redogöra för på årsmötet."
 • "– Då ska jag redogöra för hur valberedningen har resonerat."
 • "Hur det påverkar oss kommer Susanna Alakoski att redogöra för under sin föreläsning."
 • "En förening kan ( som IFK Göteborg ) ha en stadgebestämmelse om att en ej på omval stående styrelseledamot kan adjungeras till valberedningen, men då handlar det om att denna person ska redogöra för hur arbetet fungerar i styrelsen."
 • "Migrationsverket skall på uppmaning av regeringen under året redogöra för hur de arbetar för att säkerställa den rättsliga kvaliteten i besluten när asylsökande vill få skydd undan förföljelse på grund av sin sexuella läggning."
 • "Göteborg Energi får då redogöra för sin ansökan om att få bygga Vindplats Göteborg."
 • "Byggnadsnämnden har helt undvikit att redogöra för de positiva effekter som en arena skulle kunna ha på exempelvis Angered, Biskopsgården eller, kanske lämpligare i det här fallet, Frölunda."
 • "För att göra skildringen levande, men också för att illustrera betydelsen av ett perspektiv från första person, väljer Svenaeus att redogöra för sin egen erfarenhet av ångest, och att ställa den i relation till både medicinska teorier om ångest och medicinens filosofi."
 • "Göteborg Energi får då redogöra för sin ansökan om att få bygga Vindplats Göteborg."
 • "Det är naturligtvis svårt att redogöra för självcensurens historia, då det aldrig skrivna och aldrig offentligt sagda inte lämnar spår efter sig; som funktion verkar självcensuren i det fördolda, ett troll i skogen."
 • "Det handlade då om att upprätta en plan mot kränkande behandling vid skolan och redogöra för hur de planerade åtgärderna från föregående år har genomförts."
 • "Jag kommer därför att kalla respektive förvaltningschef och nämndsordförande för att be dem redogöra för orsaken till det ekonomiska läget."
 • "– Där kan vi ställa andra krav på att arbetsgivaren ska redogöra för en annan budget innan man fattar beslut."
 • "JO har nu beslutat att inleda en utredning med anledning av anmälan och ber nu Polismyndigheten i Blekinge redogöra för vad som hänt och varför."
 • "” Polismyndigheten utgår ifrån att Polismyndigheten i Skåne i sitt yttrande kommer att redogöra för grunderna för beslutet ”, står det i yttrandet från Blekinge."
 • "Dementa har svårt för höga ljud och starka intryck och dessutom kan de kan inte redogöra om det är något de faktiskt vill göra, säger hon."
 • "Men inte heller advokat Per Håkansson vill redogöra för ärendet :"
 • "Boendet ska senast 1 december 2013 redogöra för planerade eller vidtagna åtgärder."
 • "Men jag hade vid tidpunkten inte hela omfattningen klar för mig, säger gruppledare Magnus Gärdebring ( M ), som inte i detalj vill redogöra för slutsatserna."
 • "– Jag vill inte i detalj redogöra för de svar som jag fått, men jag kan inte bortse från de uppgifter som kommit fram."

Vad betyder redogöra inom ekonomi ?

noggrant förklara ett händelseförlopp eller varför något är på ett visst sätt

Diskussion om ordet redogöra

 • - 2009-04-24

  read up on är inte en korrekt översättning för redogöra.