tillrättalägga

tillrättalägger
tillrättalade
tillrättalagt
Verb

Översättningar

Synonymer till tillrättalägga

Hur böjs ordet tillrättalägga på svenska?

Presens: tillrättalägger
Preteritum: tillrättalade
Supinum: tillrättalagt

Hur används ordet tillrättalägga

 • "Det är en historikers skyldighet att tillrättalägga när det blir fel."
 • "– Vargar är kapabla att tillrättalägga långa sträckor men detta är för mycket på sex timmar."
 • "Om man då blir missnöjd på saker som inte stämmer så är det vi som har varit dåliga på att tillrättalägga och tala om hur det verkligen ser ut, säger Kristina Zakrisson."
 • "Sedan jobbar vi i vår omställning med att titta över vårdprocessen och vi försöker i högre utsträckning tillrättalägga rätt insatser till rätt patienter, säger Ylva Rosén."
 • "– Vi utgår från varje elevs behov och försöker tillrättalägga så gott vi kan."
 • "Israels regering och andra kritiker befarar att den nya lagen är till för att försköna och tillrättalägga den polska historien under nazitiden och leder till självcensur."
 • "Sedan ska jag som speciallärare också handleda kollegor, tillrättalägga arbetsmiljön runt barnen osv."
 • "Hovrätten noterar att Bandidosledaren därmed kunnat tillrättalägga sin historia."
 • "– Målet i första hand skulle jag tro är att tillrättalägga bilden av vad som hänt och bolagets eventuella ansvar i det."
 • "Men det betyder ju inte att han försöker ändra eller tillrättalägga sina uppgifter."

Ordet tillrättalägga har 2 betydelser

 • Inom slang
 • Inom vardagligt
slang
vardagligt

Vad betyder tillrättalägga inom slang ?

presentera en korrekt bild; reda ut missförstånd

Översättningar (inom slang)

Synonymer till tillrättalägga (inom slang)

Möjliga synonymer till tillrättalägga (inom slang)

Ordet tillrättalägga inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till tillrättalägga (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till tillrättalägga (inom vardagligt)

Diskussion om ordet tillrättalägga