nark

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till nark

Ordet nark har 2 betydelser

 • Inom fåglar
 • Inom generell
fåglar
generell

Vad betyder nark inom fåglar ?

(British) an informer or spy working for the police

Översättningar (inom fåglar)

Svenska
 • tjallare  [ juridik, polisväsende ]

Synonymer till nark (inom fåglar)

Möjliga synonymer till nark (inom fåglar)

Ordet nark inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till nark (inom generell)

Diskussion om ordet nark

 • - 2021-10-23

  swedish

 • - 2021-10-23

  sur

nark

nark
narked
narked
Verb

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till nark (inom generell)

Ordet nark har 3 betydelser

 • Inom däggdjur
 • Inom vanliga uttryck
 • Inom generell
däggdjur
vanliga uttryck
generell

Ordet nark inom däggdjur

Översättningar (inom däggdjur)

Svenska

Möjliga synonymer till nark (inom däggdjur)

Ordet nark inom vanliga uttryck

Översättningar (inom vanliga uttryck)

Synonymer till nark (inom vanliga uttryck)

Möjliga synonymer till nark (inom vanliga uttryck)

Ordet nark inom generell

inform or spy (for the police)

Diskussion om ordet nark