ange

anger
angav
angivit
Verb

Hur böjs ordet ange på svenska?

Presens: anger
Preteritum: angav
Supinum: angivit

Hur används ordet ange

 • "Var god ange om ni är intresserad att bli..."
 • "Det anger noggrant systemets begränsningar"
 • "Du arbetar bara timmarna som anges i ditt anställningsavtal"
 • "Han angav att han arbetade vid Bagargatan 221"
 • "Han angav som skäl för att han avgick från posten att..."
 • "Ange honom till polisen"
 • "med mindre annat anges"
 • "Håkansson vill på en telefonkonferens inte ange vad han tror kostnaden för en nedläggning av JC skulle bli."
 • "Alla innehöll tillsatt socker, men tillverkarna valde att antingen ange mängden tillsatt socker, den totala mängden socker eller ingen definierad mängd alls."
 • "Sockersiffrorna i tabellen nedan är alltså det tillverkarna själva har valt att ange."
 • "På Boplats kan fastighetsägarna ange att bostaden är T-märkt, tillgänglighetsanpassad."
 • "När man beställer alkohol får man ange en tid mellan måndag och fredag då man är hemma."
 • "Brittiska forskare har låtit 51 försökspersoner se filmklipp av människor som kliar sig och sedan ange på en skala hur mycket klåda de själva fick."
 • "Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR är det svårt att ange ett officiellt dödstal eftersom massakrer skett i avlägsna byar dit det i vissa fall tagit hjälparbetarna veckor att nå fram."
 • "Österrikarna brukar ange ” forell ” som kompis till den här vintypen, men det beror förmodligen på den begränsande tillgången till bra havsfisk."
 • "Det känns felaktigt att man måste ange fullständiga personuppgifter och faktiskt genomföra en bokning innan ett slutpris visas."
 • "Det stämmer nog ganska bra att man har blivit slarvigare med att ange vilken sort det ska vara, lite för att det egentligen inte spelar så stor roll utan beror det på vilken smakpreferens man har."
 • "Ingvar Wennersten skriver i sin överklagan att det begärs anstånd till den 11 december för att ange grunderna, eftersom att han menar att tingsrätten i betydande delar undvikit att referera åklagarens muntliga bevisning."
 • "I mätningen får länets invånare själva skatta hur de upplever sin situation i bland annat sitt bostadsområde, och de får själva ange om de utsatts för olika typer av brott."
 • "Jag vill heller inte ange vad de hade för skäl då det fortfarande råder förundersökningssekretess, menar Gladher."
 • "Två Jas Gripen var väg mot flygflottiljen i Kallinge då piloterna plötsligt hörde instruktören i skolflygplanet ange sin höjd och position rakt framför de båda stridsflygplanen."
 • "” Det är i dagsläget inte möjligt att ange hur många som kommer att varslas eller permitteras i hela koncernen, men baserat på nuvarande exceptionella affärsläge bedömer Scandic att det kommer att krävas omfattande nerdragningar på samtliga marknader. ”, skriver Scandic i ett pressmeddelande."
 • "Dessutom ska Folkhälsomyndigheten ange ett tak för hur många människor ett arrangemang med sittplatser ska få ta in."
 • "AAK vill införa uppförandekod – Kollegor ska kunna ange varandra"
 • "– Karlshamnsfastigheter måste kunna ange ett intervall för slutkostnaden, ett bästa eller sämsta utfall."
 • "– Man har bland annat gått över från kilometer i timmen till knop för att ange sin fart."
 • "Ska folk ange varandra då?"
 • "Han angav i brevet att"
 • "Han angav ett skäl"
 • "Ange en tid för mötet"
 • "Du måste ange gränserna för den världen som kan utforskas"
 • "Han angav henne till polisen"
 • "Han angav troligtvis honom till FBI."
 • "ange trycket ovan"
 • "ange priset"
 • "ange takten"
 • "ange takten"

Ordet ange har 11 betydelser

 • Inom musik
 • Inom polisväsende
 • Inom bildligt
 • Inom ekonomi
 • Inom slang
 • Inom lingvistik
 • Inom fotografi
 • Inom generell
 • Inom litteratur
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom slang
musik
polisväsende
bildligt
ekonomi
slang
lingvistik
fotografi
generell
litteratur
ALLMÄNT
slang

Vad betyder ange inom musik ?

närmare ange

Översättningar (inom musik)

Synonymer till ange (inom musik)

Möjliga synonymer till ange (inom musik)

Vanlig betydelse av ordet ange inom polisväsende

anmäla till myndighet

Översättningar (inom polisväsende)

Synonymer till ange (inom polisväsende)

Möjliga synonymer till ange (inom polisväsende)

Ordet ange inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till ange (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till ange (inom ekonomi)

Ordet ange inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till ange (inom lingvistik)

Ordet ange inom fotografi

Översättningar (inom fotografi)

Synonymer till ange (inom fotografi)

Möjliga synonymer till ange (inom fotografi)

Ordet ange inom generell

i sällskap

Översättningar (inom generell)

Engelska

Synonymer till ange (inom generell)

Möjliga synonymer till ange (inom generell)

Relaterat till ange (inom generell)

räkning

Ordet ange inom ALLMÄNT

ange tydligt

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till ange (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till ange (inom ALLMÄNT)

Ordet ange inom slang

slang;tjalla

Översättningar (inom slang)

Synonymer till ange (inom slang)

Möjliga synonymer till ange (inom slang)

Diskussion om ordet ange

angiva

anger
Verb

Översättningar (inom slang)

Synonymer till angiva (inom slang)

Hur böjs ordet angiva på svenska?

Presens: anger

Hur används ordet angiva

 • "Han angav som skäl för att han avgick från posten att..."
 • "Han angav att han arbetade vid Bagargatan 221"
 • "Du arbetar bara timmarna som anges i ditt anställningsavtal"
 • "Det anger noggrant systemets begränsningar"
 • "Var god ange om ni är intresserad att bli..."
 • "Ange honom till polisen"
 • "med mindre annat anges"
 • "Han angav i brevet att"
 • "Han angav ett skäl"
 • "Ange en tid för mötet"
 • "Du måste ange gränserna för den världen som kan utforskas"
 • "Han angav henne till polisen"
 • "ange priset"
 • "ange trycket ovan"
 • "ange takten"

Ordet angiva har 6 betydelser

 • Inom polisväsende
 • Inom generell
 • Inom slang
 • Inom allmänt
 • Inom slang
 • Inom litteratur
polisväsende
generell
slang
allmänt
slang
litteratur

Vad betyder angiva inom polisväsende ?

upplysa om

Översättningar (inom polisväsende)

Synonymer till angiva (inom polisväsende)

Möjliga synonymer till angiva (inom polisväsende)

Ordet angiva inom generell

anmäla till myndighet

närmare ange

bestämma

visa

i sällskap

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till angiva (inom generell)

Möjliga synonymer till angiva (inom generell)

Möjliga synonymer till angiva (inom generell)

Ordet angiva inom slang

omnämna, utsätta i skrift

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till angiva (inom slang)

Ordet angiva inom allmänt

ange tydligt

Synonymer till angiva (inom allmänt)

Möjliga synonymer till angiva (inom allmänt)

Ordet angiva inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till angiva (inom slang)

Möjliga synonymer till angiva (inom slang)

Ordet angiva inom litteratur

Översättningar (inom litteratur)

Synonymer till angiva (inom litteratur)

Diskussion om ordet angiva