tillsäga

tillsäger
tillsade
tillsagt
Verb

Översättningar

Synonymer till tillsäga

Hur böjs ordet tillsäga på svenska?

Presens: tillsäger
Preteritum: tillsade
Supinum: tillsagt

Ordet tillsäga har 2 betydelser

  • Inom zoologi
  • Inom generell
zoologi
generell

Ordet tillsäga inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till tillsäga (inom zoologi)

Möjliga synonymer till tillsäga (inom zoologi)

Relaterat till tillsäga (inom zoologi)

befallning

Diskussion om ordet tillsäga

  • - 2010-11-20

    ordered