yttra sig

yttrar sig

yttrade sig

yttrat sig

yttra sig

Verb
Tecken på förekomst

Synonymer