speak

speak
spoke
spoken
Verb

Översättningar

Synonymer till speak

Hur används ordet speak

  • "they speak a strange dialect"
  • "the prisoner won't speak"
  • ""the baby talks already""
  • "The drums spoke"

Ordet speak har 6 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom häst
  • Inom juridik
  • Inom post
  • Inom musik
  • Inom sjöfart
vardagligt
häst
juridik
post
musik
sjöfart

Vad betyder speak inom vardagligt ?

use language:

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till speak (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till speak (inom vardagligt)

Ordet speak inom häst

Översättningar (inom häst)

Svenska

Synonymer till speak (inom häst)

Möjliga synonymer till speak (inom häst)

Ordet speak inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till speak (inom juridik)

Möjliga synonymer till speak (inom juridik)

Ordet speak inom post

Översättningar (inom post)

Synonymer till speak (inom post)

Möjliga synonymer till speak (inom post)

Ordet speak inom musik

make a characteristic or natural sound

Översättningar (inom musik)

Möjliga synonymer till speak (inom musik)

Ordet speak inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till speak (inom sjöfart)

Diskussion om ordet speak