promulgate

promulgate
promulgated
promulgated
Verb

Översättningar

Synonymer till promulgate

Ordet promulgate har 2 betydelser

  • Inom film
  • Inom generell
film
generell

Ordet promulgate inom film

Översättningar (inom film)

Ordet promulgate inom generell

put a law into effect by formal declaration

Synonymer till promulgate (inom generell)

Diskussion om ordet promulgate