yttra

yttrar
yttrade
yttrat
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet yttra på svenska?

Presens: yttrar
Preteritum: yttrade
Supinum: yttrat

Hur används ordet yttra

  • "I sin skrivelse till kammarrätten menar de att de inte har fått möjlighet att yttra sig i rättsprocessen tidigare, och att förvaltningsrättens dom inte är korrekt."
  • "” Kan yttra sig på många sätt ”"
  • "– Det kan yttra sig på många olika sätt hos en hund som blir mentalt eller fysiskt utsatt."
  • "I ansökan om Nord Stream 2 har flera olika instanser i landet fått möjlighet att yttra sig."
  • "Tingsrätten har i JO-anmälan uppmanats att yttra sig i frågan senast den 29 september i år."
  • "Vägplanen ställs nu ut för granskning och berörda får möjlighet att yttra sig över planen."
  • "Berörda får yttra sig"
  • "Den utökade bygglovsplikten innebär att totalförsvaret får större möjlighet att yttra sig än normalt."
  • "Förundersökningen, som är på flera tusen sidor, har nu skickats till de båda huvudpersonerna, som har fram till i höst på sig att yttra sig över vad åklagaren kommit fram till."
  • "Friluftsfrämjandet Karlshamn är en av remissinstanserna som fått yttra sig till länsstyrelsen."

Diskussion om ordet yttra