anmäla

anmäler
anmälde
anmält
Verb

Översättningar

Synonymer till anmäla

Hur böjs ordet anmäla på svenska?

Presens: anmäler
Preteritum: anmälde
Supinum: anmält

Hur används ordet anmäla

 • "Det måste också implementeras andra system, det är alldeles för svårt att anmäla den här typen av brott."
 • "Skolinspektionen kräver nu att både rektor och personal på skolan bättrar sig eftersom skolan dröjt med att anmäla kränkningarna eller inte anmält det alls."
 • "Olika släktförhållanden tvingade därmed dels kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson ( S ) och dels drift- och servicenämndens ordförande Peter Johansson ( S ) att anmäla jäv."
 • "De kanske vet om att jag ändå få stå för de här förlusterna själv och varför då anmäla."
 • "Hon valde att anmäla honom till polisen när grannen inte ville betala mer."
 • "Hon säger att annonsen är gammeldags och ovärdig och har därför valt att anmäla den till reklamombudsmannen."
 • "I Blekinge finns cirka 200 sprutmissbrukare och landstinget hoppas att de flesta ska anmäla sig till sprutbytesprogrammet."
 • "Det var när kvinnorna besökte sjukhuset de kontaktade polisen och ville anmäla händelsen."
 • "Men vi har fått erbjudande om att anmäla oss som frivilliga till facket om att sluta."
 • "Hon valde att inte anmäla händelsen eftersom personen i fråga plockade ner annonsen ganska snabbt."

Ordet anmäla har 5 betydelser

 • Inom litteratur
 • Inom polisväsende
 • Inom bildligt
 • Inom generell
 • Inom militärväsen
litteratur
polisväsende
bildligt
generell
militärväsen

Vad betyder anmäla inom litteratur ?

/formellt/ göra någon (t.ex. en myndighet, såsom polisen) medveten om något, t.ex. ett misstänkt lagbrott

Översättningar (inom litteratur)

Engelska

Synonymer till anmäla (inom litteratur)

Möjliga synonymer till anmäla (inom litteratur)

Ordet anmäla inom polisväsende

Översättningar (inom polisväsende)

Synonymer till anmäla (inom polisväsende)

Ordet anmäla inom bildligt

exempelvis anmäla sitt deltagande i tävling eller annat evenemang

Översättningar (inom bildligt)

Engelska

Möjliga synonymer till anmäla (inom bildligt)

Ordet anmäla inom generell

anmäla intresse för något

Översättningar (inom generell)

Synonymer till anmäla (inom generell)

Ordet anmäla inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till anmäla (inom militärväsen)

Diskussion om ordet anmäla

 • - 2008-06-11

  Att anmäla sig till en tävling t.ex. borde stå med som förslag, t.ex. "apply for".

 • bengt.bolsoy - 2011-12-21

  Jag saknar engelsk översättning på "anmäla" i betydelsen att anmäla sitt intresse för något.