inskriva

inskriver
inskrev
inskrivit
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till inskriva

Hur böjs ordet inskriva på svenska?

Presens: inskriver
Preteritum: inskrev
Supinum: inskrivit

Hur används ordet inskriva

 • "I jämförelse med samma tid förra året har arbetsförmedlingen i dag nära 700 fler inskriva ungdomar."
 • "IVO konstaterar att hemmet inte är tryggt och säkert, men tillägger att förutsättningarna är bättre nu eftersom de flesta av de då inskriva ungdomarna flyttat."
 • "Totalt är 462 526 personer inskriva på Arbetsförmedlingen, vilket motsvarar 8,5 procents arbetslöshet i hela landet."
 • "Samtidigt har antalet inskriva som arbetslösa, och som varit utan arbete i tolv månader eller mer, ökat med 25 000 personer jämfört med för ett år sedan."
 • "När Migrationsverket såg över antalet inskriva asylsökande i deras system så ökade antalet asylsökande i fyra av fem kommuner mellan den första juli i år och samma period i fjol."
 • "Under april påbörjade närmare 1900 personer av samtliga inskriva vid Arbetsförmedlingen i Norrbotten någon form av arbete."
 • "Men omkring hälften av ungdomarna i åldergruppen 18-24 år befinner sig i studier – även många av dem som samtidigt söker jobb och därför är inskriva hos Arbetsförmedlingen."
 • "Antalet inskriva som arbetslösa, och som varit utan arbete i tolv månader eller mer, ökat med 25 000 personer jämfört med för ett år sedan."
 • "Det handlar om ett köksutrymme där inte alla får plats om sex personer är inskriva samtidigt."
 • "Och oron rör inte bara att familjer kan komma att tvingas flytta, utan rör också skolan som riskerar få färre barn inskriva och affären som kan förlora kunder."

Ordet inskriva har 3 betydelser

 • Inom matematik
 • Inom militärväsen
 • Inom generell
matematik
militärväsen
generell

Vad betyder inskriva inom matematik ?

Geometri, dra en linje

Översättningar (inom matematik)

Engelska

Ordet inskriva inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till inskriva (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till inskriva (inom militärväsen)

Ordet inskriva inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till inskriva (inom generell)

Möjliga synonymer till inskriva (inom generell)

Diskussion om ordet inskriva