inrota

Verb

Relaterat till inrota

vana

inträde

inskjutning

Diskussion om ordet inrota