inflyta

inflyter
inflöt
influtit
Verb

Översättningar

Synonymer till inflyta

Hur böjs ordet inflyta på svenska?

Presens: inflyter
Preteritum: inflöt
Supinum: influtit

Hur används ordet inflyta

  • "Det saknas t.ex. rimliga precisa uppgifter om finansieringsbehovet över tid, och om när och med vilka belopp medel kan komma att inflyta. ”"

Ordet inflyta har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
bildligt
generell

Vad betyder inflyta inom bildligt ?

om pengar som kommer in i kassan

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till inflyta (inom bildligt)

Möjliga synonymer till inflyta (inom bildligt)

Ordet inflyta inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till inflyta (inom generell)

Möjliga synonymer till inflyta (inom generell)

Diskussion om ordet inflyta