inlämna

inlämnar
inlämnade
inlämnat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till inlämna

Hur böjs ordet inlämna på svenska?

Presens: inlämnar
Preteritum: inlämnade
Supinum: inlämnat

Hur används ordet inlämna

 • "Ansökan inlämna"
 • "När det gäller lax vill samverkansorganet se säsongskvoter som kombineras med skyldighet att inlämna fångstuppgifter."
 • "Deklarationen måste vara inlämna senast den 2 maj."
 • "” Med anledning av de misstänkta oegentligheterna samt otillbörliga gynnandemoment som identifierats vid vår utredning har vi rekommenderat Region Skåne att inlämna en polisanmälan och underrätta polisen om våra detaljerade observationer. ”"
 • "Den 10 mars ska nu Hammarby inlämna ett resultat som sträcker sig fram till 28 februari och även ge en prognos fram till sista april, vilket avslutar verksamhetsåret."
 • "Däremot ska samtliga klubbar i samband med licensprövningen också inlämna en plan för att säkerställa föreningens likviditet."
 • "Däremot ska samtliga föreningar i SHL, Hockeyallsvenskan och Hockeyettan i samband med licensprövningen också inlämna en plan för att säkerställa föreningens likviditet."
 • "Det görs genom att inlämna en stämningsansökan till tingsrätten."
 • "En stor majoritet av det belgiska parlamentet ställde sig på torsdagskvällen bakom en motion ” som uppmanar Belgiens regering att fördöma den oacceptabla hållning som påven intagit under sin resa till Afrika, och att inlämna en officiell protest till Den heliga stolen ”, rapporterade nyhetsbyrån Belga."
 • "Värmlands parlamentariska referensgrupp i regionfrågan beslöt 18 april ” att det är angeläget att regionkommuner införs från 1 januari 2011 att ställa sig positiv till att fortsätta diskussionen om att bilda regionkommun i Svealand att fortsätta diskussionerna med Västra Götalandsregionen att i landstingsfullmäktige ha ambitionen att fatta beslut under maj månad 2008 i syfte att inlämna ansökan. ”"

Ordet inlämna har 5 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom bildligt
 • Inom militärväsen, vardagligt
 • Inom generell
 • Inom vardagligt
ekonomi
bildligt
militärväsen, vardagligt
generell
vardagligt

Ordet inlämna inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till inlämna (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till inlämna (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till inlämna (inom ekonomi)

Ordet inlämna inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till inlämna (inom bildligt)

Möjliga synonymer till inlämna (inom bildligt)

Ordet inlämna inom militärväsen, vardagligt

Översättningar (inom militärväsen, vardagligt)

Engelska

Synonymer till inlämna (inom militärväsen, vardagligt)

 • mucka [ militärväsen ]

Möjliga synonymer till inlämna (inom militärväsen, vardagligt)

Ordet inlämna inom generell

Lämna in skolarbete, skrivning etc

Översättningar (inom generell)

Synonymer till inlämna (inom generell)

Ordet inlämna inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till inlämna (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till inlämna (inom vardagligt)

Diskussion om ordet inlämna