inplantera

inplanterar
inplanterade
inplanterat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till inplantera

Hur böjs ordet inplantera på svenska?

Presens: inplanterar
Preteritum: inplanterade
Supinum: inplanterat

Ordet inplantera har 3 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom medicin
  • Inom bildligt
botanik
medicin
bildligt

Ordet inplantera inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till inplantera (inom botanik)

Relaterat till inplantera (inom botanik)

lägesbestämning

inträde

inskjutning

Ordet inplantera inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Engelska

Synonymer till inplantera (inom medicin)

Möjliga synonymer till inplantera (inom medicin)

Ordet inplantera inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till inplantera (inom bildligt)

Möjliga synonymer till inplantera (inom bildligt)

Diskussion om ordet inplantera