sända

sänder
sände
sänt
Verb

Översättningar

Synonymer till sända

Hur böjs ordet sända på svenska?

Presens: sänder
Preteritum: sände
Supinum: sänt

Hur används ordet sända

 • "Bara att få vara i ett vattentorn, att sitta och sända inifrån en vattentank."
 • "Färre orter kommer istället att sända nyheter över fler regioner."
 • "SVT fortsätter att sända direkt från från Jönköping även under söndagen."
 • "Och Lisa Syrén, programledare sedan 22 år, såg ut att stormtrivas med att sända på det här sättet."
 • "Omkring 300 personer kom för att se när programmet ” Ring så spelar vi ” firade 50 år genom att sända live från Sparresalen i Karlskrona på lördagsmorgonen."
 • "Från och med mars 2015 byter SVT Blekingenytt namn till SVT Nyheter Blekinge och kommer då att sända åtta gånger per dag över Blekinge."
 • "Vi har fått tillstånd att sända på den frekvensen, och man kan höra speakern och får veta vad man ser på himlen."
 • "– Vi har börjat sända våra gudstjänster live."
 • "När coronapandemin började sända chockvågor genom ekonomin startade Region Blekinge sin företagsjour."
 • "– Det kan vara en förening som har fått ställa in sitt arrangemang och då erbjuder vi att de kan sända det från vår studio."

Ordet sända har 4 betydelser

 • Inom media
 • Inom ekonomi
 • Inom ekonomi
 • Inom radio
media
ekonomi
ekonomi
radio

Vad betyder sända inom media ?

skicka, speciellt längre sträckor

Översättningar (inom media)

Engelska

Synonymer till sända (inom media)

Möjliga synonymer till sända (inom media)

Ordet sända inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till sända (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till sända (inom ekonomi)

Ordet sända inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till sända (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till sända (inom ekonomi)

Ordet sända inom radio

i radio, TV etc

Översättningar (inom radio)

Engelska

Möjliga synonymer till sända (inom radio)

Diskussion om ordet sända