förflytta

[för'fly,ta]
förflyttar
förflyttade
förflyttat
Verb

Översättningar

Synonymer till förflytta

Hur uttalas ordet förflytta?

[för'fly,ta]

Hur böjs ordet förflytta på svenska?

Presens: förflyttar
Preteritum: förflyttade
Supinum: förflyttat

Hur används ordet förflytta

 • "Naturligtvis ser han de problem som finns, men vet hur han ska förflytta fokus."
 • "På höjden av sin levnads bana förlitar sig familjen på att systemen ska bota alla sjukdomar, förflytta personer smidigt över hela jordklotet samt tillåta ständig uppkoppling i nätverken."
 • "Zoltan Kovácz i regeringspartiet Fidesz kan konsten att förflytta fokus."
 • "Det går inte att förutsäga i vilken riktning vargarna kommer att förflytta sig i dag."
 • "Det går inte att förutsäga i vilken riktning vargarna kommer att förflytta sig i dag."
 • "Ett enkelt sätt att förflytta bilfärden till olycksriskernas marginal är att se till att det är en kvinna bakom ratten."
 • "Kroppen tycks på egen hand luska ut hur man ska manövrera paddel och kajak för att snabbast förflytta sig framåt."
 • "Som fången Bucke­ley – jag blir tvungen att kolla, och ja, det stämmer att fångar lämnades övergivna i stadens fängelser medan vattnet steg – och den ensamstående mamman Rose som helt enkelt inte kommer sig för att förflytta sig."
 • "I praktiken innebar det att förslavade svarta skulle tjäna vita och endast med pass kunna förflytta sig från de svarta enklaverna, Det lagstadgade apartheidsystemet var unikt i världen."
 • "Detta har också gjort att hon, på ett fascinerande oproblematiskt vis, lyckats förflytta sig mellan genrerna och skapa täta föreställningar av såväl Mozart- och Rossinioperor som musikalerna West Side Story och Mary Poppins."
 • "Hästen fick med tiden ont, den hade svårt att förflytta sig och kunde inte trava."
 • "Man måste kunna förflytta sig säkert runt patienten om någonting händer, säger Birgitta Friberg, verksamhetschef för anestesikliniken."
 • "– Antalet färdigutbildade kustuppsyningsmän fylls på kontinuerligt i den operativa verksamheten och med möjlighet att tillfälligt förflytta enheter och personal vid behov är vakansläget hanterbart, säger Anna Lindblad, kommunikationschef Kustbevakningen."
 • "- De här grundgående fartygen kunde lätt ta sig in på grunt vatten eller förflytta sig mellan olika floder landvägen."
 • "För att förflytta sig till och från sängen, rullstolen samt toaletten har vårdpersonalen använt en stålift."
 • "Vargen rör sig över stora ytor och kan förflytta sig upp till tio mil på ett dygn."
 • "Soldater och sjömän kommer att förflytta sig med fartyg, flyg, helikopter och markfordon, vilket kan orsaka buller i närheten."
 • "Han menar att det trots allt fungerar att förflytta sig mellan kommunens olika anläggningar."
 • "– Nått av fartygen fick försämrad manöverförmåga på grund av ett fel i en bogpropeller, som används för att förflytta fartyget i sidled."
 • "Den 3-åriga flickan ser dåligt, har svårt att greppa saker och kan inte förflytta sig själv."

Vad betyder förflytta inom vardagligt ?

(''transitivt, oftast passivt'') föra någon från sin ursprungliga position till annan plats, konkret eller abstrakt

Relaterat till förflytta

rörelse

omplacering

lägesförändring

splittring

Diskussion om ordet förflytta