fördriva

fördriver

fördrev

fördrivit

fördriv

Verb