abortera

aborterar
aborterade
aborterat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till abortera

Hur böjs ordet abortera på svenska?

Presens: aborterar
Preteritum: aborterade
Supinum: aborterat

Hur används ordet abortera

 • "Tre kvinnor aborterade sina barn"
 • "Dagen innan det noggrannare ultraljudet gjordes bestämde paret sig : var det Downs syndrom skulle de inte abortera."
 • "Dagen innan det noggrannare ultraljudet gjordes bestämde paret sig : var det Downs syndrom skulle de inte abortera."
 • "Det går inte att hindra en kvinna som vill abortera ett foster på grund av dess kön."
 • "Tidigare i år upprördes många av ett fall där en kvinna två gånger valt att abortera sitt foster eftersom hon fick reda på att det var en flicka."
 • "Ska man satsa miljoner kronor på att hitta fler foster som har Downs syndrom för att sedan abortera dem?"
 • "Kvinnan låg inne på kvinnoklinken vid Universitetssjukhuset i Örebro för att abortera ett foster men aborten kom inte igång."
 • "Kvinnan låg inne på kvinnoklinken vid Universitetssjukhuset i Örebro för att abortera ett foster men aborten kom inte igång."
 • "Men när hon sedan skulle söka jobb blev det tvärstopp sedan hon förklarat att hon inte kunde tänka sig att abortera foster."
 • "Hjärtat hade bara en kammare och föräldrarna fick valet att antingen abortera fostret eller behålla det med de risker det innebar."
 • "De kvinnor som bär på ett foster med zikarelaterade skador ska få abortera fostret 24 veckor in i graviditeten."
 • "Det går inte att hindra en kvinna som vill abortera ett foster på grund av dess kön."
 • "Tidigare i år upprördes många av ett fall där en kvinna två gånger valt att abortera sitt foster eftersom hon fick reda på att det var en flicka."
 • "Ska man satsa miljoner kronor på att hitta fler foster som har Downs syndrom för att sedan abortera dem?"
 • "Kvinnan låg inne på kvinnoklinken vid Universitetssjukhuset i Örebro för att abortera ett foster men aborten kom inte igång."
 • "Kvinnan låg inne på kvinnoklinken vid Universitetssjukhuset i Örebro för att abortera ett foster men aborten kom inte igång."
 • "Men när hon sedan skulle söka jobb blev det tvärstopp sedan hon förklarat att hon inte kunde tänka sig att abortera foster."
 • "Hjärtat hade bara en kammare och föräldrarna fick valet att antingen abortera fostret eller behålla det med de risker det innebar."
 • "De kvinnor som bär på ett foster med zikarelaterade skador ska få abortera fostret 24 veckor in i graviditeten."
 • "Men partiet fick bara gehör för ett av dessa – att kvinnor som väntar ” flerlingar ”, alltså bär på flera foster på en gång, nu inte ska kunna abortera något av dessa utan att först ha fått godkänt av en nämnd."
 • "I torsdags beslutade den polska författningsdomstolen att det strider mot konstitutionen att abortera skadade foster."

Diskussion om ordet abortera