indraga

indrager
indrog
indragit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet indraga på svenska?

Presens: indrager
Preteritum: indrog
Supinum: indragit

Ordet indraga har 6 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom juridik
  • Inom teknik
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom allmänt
  • Inom teknik
vardagligt
juridik
teknik
ALLMÄNT
allmänt
teknik

Ordet indraga inom vardagligt

Översättningar

Synonymer till indraga

Möjliga synonymer till indraga

Relaterat till indraga

förstörelse

försämring

besittningstagande

litenhet

sammansättning

fråndragning

Ordet indraga inom juridik

Översättningar

Engelska

Övrig relation till indraga

Synonymer till indraga

Möjliga synonymer till indraga

Ordet indraga inom teknik

Översättningar

Synonymer till indraga

Möjliga synonymer till indraga

Ordet indraga inom ALLMÄNT

Översättningar

Synonymer till indraga

Möjliga synonymer till indraga

Ordet indraga inom allmänt

Översättningar

Engelska

Synonymer till indraga

Möjliga synonymer till indraga

Ordet indraga inom teknik

Översättningar

Synonymer till indraga

Möjliga synonymer till indraga