indraga

indrager
indrog
indragit
Verb

Översättningar

Synonymer till indraga

Övrig relation till indraga

Hur böjs ordet indraga på svenska?

Presens: indrager
Preteritum: indrog
Supinum: indragit

Ordet indraga har 6 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom juridik
  • Inom teknik
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom allmänt
  • Inom teknik
vardagligt
juridik
teknik
ALLMÄNT
allmänt
teknik

Ordet indraga inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till indraga (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till indraga (inom vardagligt)

Relaterat till indraga (inom vardagligt)

förstörelse

försämring

besittningstagande

litenhet

sammansättning

fråndragning

Ordet indraga inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Engelska

Övrig relation till indraga (inom juridik)

Synonymer till indraga (inom juridik)

Möjliga synonymer till indraga (inom juridik)

Ordet indraga inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till indraga (inom teknik)

Möjliga synonymer till indraga (inom teknik)

Ordet indraga inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till indraga (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till indraga (inom ALLMÄNT)

Ordet indraga inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Engelska

Synonymer till indraga (inom allmänt)

Möjliga synonymer till indraga (inom allmänt)

Ordet indraga inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till indraga (inom teknik)

Möjliga synonymer till indraga (inom teknik)

Diskussion om ordet indraga