withdraw

withdraw
withdrew
withdrawn
Verb

Hur används ordet withdraw

 • "The enemy withdrew"
 • "The limo pulled away from the curb"
 • "She drew $2,000 from the account"

Ordet withdraw har 6 betydelser

 • Inom generell
 • Inom ekonomi
 • Inom politik
 • Inom juridik
 • Inom konst
 • Inom trädgårdskonst
generell
ekonomi
politik
juridik
konst
trädgårdskonst

Vad betyder withdraw inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till withdraw (inom generell)

Möjliga synonymer till withdraw (inom generell)

Ordet withdraw inom ekonomi

pull back or move away or backward

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till withdraw (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till withdraw (inom ekonomi)

Ordet withdraw inom politik

Översättningar (inom politik)

Synonymer till withdraw (inom politik)

Ordet withdraw inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Synonymer till withdraw (inom juridik)

Möjliga synonymer till withdraw (inom juridik)

Ordet withdraw inom konst

remove funds, from a bank account

Översättningar (inom konst)

Svenska

Synonymer till withdraw (inom konst)

Ordet withdraw inom trädgårdskonst

Översättningar (inom trädgårdskonst)

Synonymer till withdraw (inom trädgårdskonst)

Möjliga synonymer till withdraw (inom trädgårdskonst)

Diskussion om ordet withdraw

 • caspiax61 - 2011-10-24

  En vanlig betydelse av "withdraw from" borde vara "frångår", eller "avsäger sig". Jag hittar ingen annan lämplig svenska – utom möjligen "vänder sig ifrån" – när det gäller slutet på följande text som handlar om bábí-tron år 1847, och reaktionerna på poeten Tahirihs beslut att som första kvinnliga "kändis" i den muslimska världen framträda offentligt utan slöja: Tahirih's activities in Iraq so alarm some Bábis of Kazimayn that they agitate against her, and finally decide to withdraw from the Bábí Faith.