backpedal

backpedal
backpedalled
backpedalled
Verb

Ordet backpedal har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom sport
  • Inom vardagligt
generell
sport
vardagligt

Vad betyder backpedal inom generell ?

pedal backwards, as on a bicycle

Översättningar (inom generell)

Ordet backpedal inom sport

step backwards, in boxing

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till backpedal (inom sport)

Ordet backpedal inom vardagligt

modify one' opinion, make it less strong

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till backpedal (inom vardagligt)

Diskussion om ordet backpedal

  • - 2011-09-27

    Dra sig ur en diskussion: skylla ifrån sig.