cancel

cancel
cancelled
cancelled
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet cancel

 • "cancel the dinner party"
 • "Cancel the election results"

Ordet cancel har 11 betydelser

 • Inom data
 • Inom ekonomi
 • Inom kemi
 • Inom veterinärmedicin
 • Inom militärväsen
 • Inom teknik
 • Inom matematik
 • Inom geologi
 • Inom vardagligt
 • Inom juridik
 • Inom post
data
ekonomi
kemi
veterinärmedicin
militärväsen
teknik
matematik
geologi
vardagligt
juridik
post

Vanligast betydelse av ordet cancel inom data

Översättningar (inom data)

Synonymer till cancel (inom data)

Möjliga synonymer till cancel (inom data)

Vanlig betydelse av ordet cancel inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Synonymer till cancel (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till cancel (inom ekonomi)

Vanlig betydelse av ordet cancel inom kemi

postpone indefinitely or annul something that was scheduled

Översättningar (inom kemi)

Synonymer till cancel (inom kemi)

Möjliga synonymer till cancel (inom kemi)

Vanlig betydelse av ordet cancel inom veterinärmedicin

declare void and nul; make ineffective

Översättningar (inom veterinärmedicin)

Svenska

Synonymer till cancel (inom veterinärmedicin)

Mindre vanlig betydelse av ordet cancel inom militärväsen

återkalla order

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Synonymer till cancel (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till cancel (inom militärväsen)

Mindre vanlig betydelse av ordet cancel inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till cancel (inom teknik)

Möjliga synonymer till cancel (inom teknik)

Mindre vanlig betydelse av ordet cancel inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till cancel (inom matematik)

Möjliga synonymer till cancel (inom matematik)

Mindre vanlig betydelse av ordet cancel inom geologi

of cheques or tickets

Översättningar (inom geologi)

Möjliga synonymer till cancel (inom geologi)

Ovanlig betydelse av ordet cancel inom vardagligt

Ovanlig betydelse av ordet cancel inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Synonymer till cancel (inom juridik)

Möjliga synonymer till cancel (inom juridik)

Ovanlig betydelse av ordet cancel inom post

Översättningar (inom post)

Svenska

Synonymer till cancel (inom post)

Möjliga synonymer till cancel (inom post)

Diskussion om ordet cancel

 • askhan - 2008-11-15

  There is no Swedish translation for cancel.Please add it.

 • - 2009-01-03

  Varför saknas översättning till Svenska på ordet cancel.

 • - 2011-08-08

  annullera