incapacitate

incapacitated
incapacitated
Verb

Översättningar

Synonymer till incapacitate

Ordet incapacitate har 4 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom militärväsen
  • Inom data
  • Inom generell
ekonomi
militärväsen
data
generell

Ordet incapacitate inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till incapacitate (inom ekonomi)

Ordet incapacitate inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Ordet incapacitate inom data

Synonymer till incapacitate (inom data)

Möjliga synonymer till incapacitate (inom data)

Ordet incapacitate inom generell

Synonymer till incapacitate (inom generell)

Möjliga synonymer till incapacitate (inom generell)

Diskussion om ordet incapacitate