recede

recede
receded
receded
Verb

Översättningar

Hur används ordet recede

  • "The enemy fell back"

Ordet recede har 4 betydelser

  • Inom spel
  • Inom trädgårdskonst
  • Inom generell
  • Inom generell
spel
trädgårdskonst
generell
generell

Ordet recede inom trädgårdskonst

Översättningar

Synonymer till recede

Möjliga synonymer till recede

Ordet recede inom generell

move back and away from

Synonymer till recede

Ordet recede inom generell

Synonymer till recede