pull away

pull away
pulled away
pulled away
Verb

Översättningar

Ordet pull away har 3 betydelser

  • Inom ålderdomlig
  • Inom trädgårdskonst
  • Inom generell
ålderdomlig
trädgårdskonst
generell

Ordet pull away inom ålderdomlig

Översättningar

Möjliga synonymer till pull away

Ordet pull away inom trädgårdskonst

Översättningar

Svenska

Synonymer till pull away

Möjliga synonymer till pull away

Ordet pull away inom generell

Synonymer till pull away