wrest

wrest
wrested
wrested
Verb

Översättningar

Synonymer till wrest

Hur används ordet wrest

  • "She wrested the will from her brother's hands"
  • "wrest the knife from his hands"

Ordet wrest har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
bildligt
generell

Ordet wrest inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till wrest (inom bildligt)

Ordet wrest inom generell

take away with force

seize forcibly or violently

Synonymer till wrest (inom generell)