strip

(-)(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet strip

 • "Men i stället hoppade han på Vita huset-skaparen Aaron Sorkins projekt Studio 60 on the sunset strip."
 • "Seriefiguren Rocky, tecknad av Martin Kellerman skämtade om ” Judarna på Bonniers ” – en strip som Björn Wiman, kulturchef på DN anser aldrig borde ha publicerats."
 • "Tre personer har dödats och minst fyra andra har skadats i en skottlossning och i en masskrock på beryktade Las Vegas strip."
 • "Den 24-åriga kvinna som på måndagen dödade en människa och skadade minst 35 när hon körde upp på en trottoar på den berömda gatan ” The strip ” i centrala Las Vegas, gjorde det enligt polisen avsiktligt."
 • "Klubben ska erbjuda manlig och kvinnlig strip, dildopartyn, utbildningar och mer."

Vad betyder strip inom generell ?

remsa; lång, tunn och smal bit av visst material eller land

Möjliga synonymer till strip

Diskussion om ordet strip

 • - 2009-06-22

  strip - remsa strip - avkläda srip - rensa

strip

strip
stripped
stripped
Verb

Hur används ordet strip

 • "strip a wall of its wallpaper"
 • "strip tobacco"

Ordet strip har 8 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom geologi
 • Inom medicin
 • Inom vapen
 • Inom musik
 • Inom teknik
 • Inom kemi
 • Inom sex
bildligt
geologi
medicin
vapen
musik
teknik
kemi
sex

Vanligast betydelse av ordet strip inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till strip (inom bildligt)

Möjliga synonymer till strip (inom bildligt)

Vanlig betydelse av ordet strip inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Synonymer till strip (inom geologi)

Möjliga synonymer till strip (inom geologi)

Mindre vanlig betydelse av ordet strip inom medicin

remove the surface from; take off or remove

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till strip (inom medicin)

Möjliga synonymer till strip (inom medicin)

Mindre vanlig betydelse av ordet strip inom vapen

Översättningar (inom vapen)

Synonymer till strip (inom vapen)

Möjliga synonymer till strip (inom vapen)

Mindre vanlig betydelse av ordet strip inom musik

strip the cured leaves from

Översättningar (inom musik)

Möjliga synonymer till strip (inom musik)

Mindre vanlig betydelse av ordet strip inom teknik

remove the thread (of screws)

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till strip (inom teknik)

Mindre vanlig betydelse av ordet strip inom kemi

remove a constituent from a liquid; in chemistry

Översättningar (inom kemi)

Möjliga synonymer till strip (inom kemi)

Ovanlig betydelse av ordet strip inom sex

Översättningar (inom sex)

Diskussion om ordet strip

strip

strips
Substantiv

Översättningar (inom sex)

Svenska

Synonymer till strip (inom sex)

Hur används ordet strip

 • "he felt a flat strip of muscle"
 • "she did a strip right in front of everyone"
 • "she did a strip right in front of everyone"

Ordet strip har 5 betydelser

 • Inom kropp
 • Inom sömnad
 • Inom luftfart
 • Inom serier
 • Inom vardagligt
kropp
sömnad
luftfart
serier
vardagligt

Vad betyder strip inom kropp ?

a long narrow area of land or water

Översättningar (inom kropp)

Möjliga synonymer till strip (inom kropp)

Ordet strip inom sömnad

a relatively long narrow piece of something a narrow flat piece of material

Översättningar (inom sömnad)

Synonymer till strip (inom sömnad)

Möjliga synonymer till strip (inom sömnad)

Ordet strip inom luftfart

Översättningar (inom luftfart)

Svenska

Synonymer till strip (inom luftfart)

Möjliga synonymer till strip (inom luftfart)

Ordet strip inom serier

Översättningar (inom serier)

Svenska

Synonymer till strip (inom serier)

Möjliga synonymer till strip (inom serier)

Ordet strip inom vardagligt

a form of entertainment in which a dancer undresses to music

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till strip (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till strip (inom vardagligt)

Diskussion om ordet strip

strip

Adjektiv

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till strip

Diskussion om ordet strip