strip

(-)(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet strip

 • "Men i stället hoppade han på Vita huset-skaparen Aaron Sorkins projekt Studio 60 on the sunset strip."
 • "Seriefiguren Rocky, tecknad av Martin Kellerman skämtade om ” Judarna på Bonniers ” – en strip som Björn Wiman, kulturchef på DN anser aldrig borde ha publicerats."
 • "Tre personer har dödats och minst fyra andra har skadats i en skottlossning och i en masskrock på beryktade Las Vegas strip."
 • "Den 24-åriga kvinna som på måndagen dödade en människa och skadade minst 35 när hon körde upp på en trottoar på den berömda gatan ” The strip ” i centrala Las Vegas, gjorde det enligt polisen avsiktligt."
 • "Klubben ska erbjuda manlig och kvinnlig strip, dildopartyn, utbildningar och mer."

Rim på strip

Vad betyder strip inom generell ?

remsa; lång, tunn och smal bit av visst material eller land

Översättningar

Möjliga synonymer till strip

strip

strip
stripped
stripped
Verb

Översättningar

Hur används ordet strip

 • "strip a wall of its wallpaper"
 • "strip tobacco"

Ordet strip har 8 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom geologi
 • Inom medicin
 • Inom vapen
 • Inom musik
 • Inom teknik
 • Inom kemi
 • Inom slang
bildligt
geologi
medicin
vapen
musik
teknik
kemi
slang

Vanligast betydelse av ordet strip inom bildligt

Översättningar

Synonymer till strip

Möjliga synonymer till strip

Vanlig betydelse av ordet strip inom geologi

Översättningar

Synonymer till strip

Möjliga synonymer till strip

Mindre vanlig betydelse av ordet strip inom medicin

remove the surface from; take off or remove

Översättningar

Synonymer till strip

Möjliga synonymer till strip

Mindre vanlig betydelse av ordet strip inom vapen

Översättningar

Synonymer till strip

Möjliga synonymer till strip

Mindre vanlig betydelse av ordet strip inom musik

strip the cured leaves from

Översättningar

Möjliga synonymer till strip

Mindre vanlig betydelse av ordet strip inom teknik

remove the thread (of screws)

Översättningar

Möjliga synonymer till strip

Mindre vanlig betydelse av ordet strip inom kemi

remove a constituent from a liquid; in chemistry

Översättningar

Möjliga synonymer till strip

Ovanlig betydelse av ordet strip inom slang

Översättningar

Möjliga synonymer till strip

strip

strips
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet strip

 • "he felt a flat strip of muscle"
 • "she did a strip right in front of everyone"
 • "she did a strip right in front of everyone"

Ordet strip har 5 betydelser

 • Inom kropp
 • Inom sömnad
 • Inom luftfart
 • Inom serier
 • Inom vardagligt
kropp
sömnad
luftfart
serier
vardagligt

Vad betyder strip inom kropp ?

a long narrow area of land or water

Översättningar

Möjliga synonymer till strip

Ordet strip inom sömnad

a relatively long narrow piece of something a narrow flat piece of material

Översättningar

Synonymer till strip

Möjliga synonymer till strip

Ordet strip inom luftfart

Översättningar

Svenska

Synonymer till strip

Möjliga synonymer till strip

Ordet strip inom serier

Översättningar

Svenska

Synonymer till strip

Möjliga synonymer till strip

Ordet strip inom vardagligt

a form of entertainment in which a dancer undresses to music

Översättningar

Synonymer till strip

Möjliga synonymer till strip

strip

Adjektiv

Översättningar

Översättningar

Möjliga synonymer till strip