denude

denude
denuded
denuded
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet denude

  • "denude a forest"

Ordet denude har 3 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom geologi
  • Inom teknik
bildligt
geologi
teknik

Ordet denude inom bildligt

Översättningar

Möjliga synonymer till denude

Ordet denude inom geologi

Översättningar

Svenska

Ordet denude inom teknik

lay bare

Synonymer till denude