dock

Konjunktion

Hur används ordet dock

 • "Störningarna kan dock medföra följdförseningar ett tag framöver."
 • "Störst är dock fortfarande busstrafiken, som står för två tredjedelar av allt kollektivt resande i länet."
 • "Åklagaren vill dock inte bekräfta uppgifterna om vad beslaget består av, men säger att åtalet är att vänta om ungefär en månad."
 • "Han är dock noga med att poängtera att de fyra besättningsmännen ändå inte hade gått att rädda."
 • "Ett antal omhändertaganden blev dock aktuella."
 • "Landstinget har dock tillbakavisat begäran och kräver att Läkarleasing fullföljer sina åtaganden under den återstående delen av avtalsperioden."
 • "26-åringen anhölls på torsdagseftermiddagen, men är dock inte misstänkt för att ha deltagit i bråket."
 • "Xylofonen är dock inte det första instrumentet som Sebastian George byggt från grunden."
 • "Tre län visar dock samtidigt en nedgång, om än en relativt liten."
 • "Det hålls dock fortfarande ridlektioner."

Vad betyder dock inom generell ?

det tidigare nämnda är sant, och det är även det oväntade eller överraskande som följer

Möjliga synonymer till dock

Diskussion om ordet dock

dock

Adverb

Översättningar

Hur används ordet dock

 • "Störningarna kan dock medföra följdförseningar ett tag framöver."
 • "Störst är dock fortfarande busstrafiken, som står för två tredjedelar av allt kollektivt resande i länet."
 • "Åklagaren vill dock inte bekräfta uppgifterna om vad beslaget består av, men säger att åtalet är att vänta om ungefär en månad."
 • "Han är dock noga med att poängtera att de fyra besättningsmännen ändå inte hade gått att rädda."
 • "Ett antal omhändertaganden blev dock aktuella."
 • "Landstinget har dock tillbakavisat begäran och kräver att Läkarleasing fullföljer sina åtaganden under den återstående delen av avtalsperioden."
 • "26-åringen anhölls på torsdagseftermiddagen, men är dock inte misstänkt för att ha deltagit i bråket."
 • "Xylofonen är dock inte det första instrumentet som Sebastian George byggt från grunden."
 • "Tre län visar dock samtidigt en nedgång, om än en relativt liten."
 • "Det hålls dock fortfarande ridlektioner."
 • "Störningarna kan dock medföra följdförseningar ett tag framöver."
 • "Störst är dock fortfarande busstrafiken, som står för två tredjedelar av allt kollektivt resande i länet."
 • "Åklagaren vill dock inte bekräfta uppgifterna om vad beslaget består av, men säger att åtalet är att vänta om ungefär en månad."
 • "Han är dock noga med att poängtera att de fyra besättningsmännen ändå inte hade gått att rädda."
 • "Ett antal omhändertaganden blev dock aktuella."
 • "Landstinget har dock tillbakavisat begäran och kräver att Läkarleasing fullföljer sina åtaganden under den återstående delen av avtalsperioden."
 • "26-åringen anhölls på torsdagseftermiddagen, men är dock inte misstänkt för att ha deltagit i bråket."
 • "Xylofonen är dock inte det första instrumentet som Sebastian George byggt från grunden."
 • "Tre län visar dock samtidigt en nedgång, om än en relativt liten."
 • "Det hålls dock fortfarande ridlektioner."

Diskussion om ordet dock

dock

dock
docked
docked
Verb

Översättningar

Hur används ordet dock

 • "dock the ships"

Ordet dock har 4 betydelser

 • Inom generell
 • Inom jordbruk
 • Inom geologi
 • Inom fiske
generell
jordbruk
geologi
fiske

Vad betyder dock inom generell, generell ?

come into dock, as of a ship; haul into a dock

deduct from someone's wages

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till dock (inom generell)

Ordet dock inom jordbruk

cut short

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska

Möjliga synonymer till dock (inom jordbruk)

Ordet dock inom geologi

deprive someone of benefits, as a penalty

Översättningar (inom geologi)

Möjliga synonymer till dock (inom geologi)

Ordet dock inom fiske

remove or shorten the tail of an animal

Översättningar (inom fiske)

Synonymer till dock (inom fiske)

Möjliga synonymer till dock (inom fiske)

Diskussion om ordet dock

dock

docks
Substantiv

Översättningar (inom fiske)

Svenska

Synonymer till dock (inom fiske)

Hur används ordet dock

 • "The new docks were opened with a gala celebration"

Ordet dock har 5 betydelser

 • Inom sjöfart
 • Inom juridik
 • Inom botanik
 • Inom geologi
 • Inom fiske
sjöfart
juridik
botanik
geologi
fiske

Ordet dock inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till dock (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till dock (inom sjöfart)

Ordet dock inom juridik

an enclosure in a court of law where the defendant sits during the trial

Översättningar (inom juridik)

Möjliga synonymer till dock (inom juridik)

Ordet dock inom botanik

any of certain coarse weedy plants with long taproots, sometimes used as table greens or in folk medicine

Översättningar (inom botanik)

Svenska
 • syra  [ botanik ]

Synonymer till dock (inom botanik)

Ordet dock inom geologi

a landing place where ships are loaded or repaired; may have gates to let water in or out

Översättningar (inom geologi)

Svenska

Synonymer till dock (inom geologi)

Möjliga synonymer till dock (inom geologi)

Ordet dock inom fiske

the solid bony part of the tail of an animal as distinguished from the hair

Översättningar (inom fiske)

Synonymer till dock (inom fiske)

Diskussion om ordet dock