cubicle

cubicles
Substantiv

Översättningar

Svenska

cubicle är en/ett

Synonymer till cubicle

Ordet cubicle har 4 betydelser

  • Inom sport och fritid
  • Inom utbildning
  • Inom politik
  • Inom sjöfart
sport och fritid
utbildning
politik
sjöfart

Ordet cubicle inom sport och fritid

Översättningar (inom sport och fritid)

cubicle är en/ett (inom sport och fritid)

Synonymer till cubicle (inom sport och fritid)

Möjliga synonymer till cubicle (inom sport och fritid)

Ordet cubicle inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Svenska

Synonymer till cubicle (inom utbildning)

Möjliga synonymer till cubicle (inom utbildning)

Ordet cubicle inom politik

Översättningar (inom politik)

Svenska

Synonymer till cubicle (inom politik)

Möjliga synonymer till cubicle (inom politik)

Ordet cubicle inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska
  • hytt  [ sjöfart ]

Möjliga synonymer till cubicle (inom sjöfart)

Diskussion om ordet cubicle